وب سایت خبری الباجی

تغییر به حالت دسکتاپ ثبت نام ورود

حاج جواد کاظم نسب الباجی

 

بيوگرافي جواد كاظم نسب الباجي:

جواد كاظم نسب الباجي متولد 1344 داراي مدرك تحصيلي ليسانس علوم سياسي از دانشگاه آزاد اهواز و كارشناس ارشد علوم سياسي از واحد علوم تحقيقات خوزستان مي باشد.

نگاهي به سوابق:

1 . رييس شوراي شهرستان اهواز
2 . رييس شوراي بخش مركزي
3 . عضو شوراي مركزي خانه كشاورز
4 . معاونت شوراها و دهياران نظام صنفي كشاورزي اهواز
5 . معاون پارلماني نظام صنفي كشاورزي
6 . كارشناس هماهنگي و امور مجلس و نهادهاي شركت مخابرات خوزستان

1387 - 1391 © تمامی حقـوق متعلق به وب سایت خبری تحلیلی تدبیر ورزنه می باشد .

بالا نسخه رومیزی